Status per 03/08/2020:
0
Innflytningsklare leiligheter igjen.