Status per 04/07/2020:
0
Innflytningsklare leiligheter igjen.